ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ รังสิต , ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ ปทุมธานี

ศูนย์สุขเกษมพยาบาลพิเศษ สถานพักฟื้นผู้ป่วย-ผู้สูงอายุ

  • ผู้สูงอายุที่ช่วยตัวเองได้/ไม่ได้
  • ผู้สูงอายุอัลไซเมอร์ สมองเสื่อม
  • ผู้ป่วยเรื้อรังในระยะพักฟื้นต้องการ การดูแลอย่างใกล้ชิด เช่น เบาหวาน ความดัน โรคไต โรคหัวใจ โรคกระดูก โรคมะเร็ง
  • ผู้ป่วยอัมพฤกษ์ / อัมพาต ทำกายภาพบำบัด และที่มีแผลกดทับ
  • ผู้ป่วยที่ต้องให้อาหารทางสายยาง. ดูดเสมหะ ให้อ๊อกซิเจน พ่นยา
ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ รังสิต , ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ ปทุมธานี

ให้บริการ ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ รังสิต ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ ปทุมธานี ดูแลเสมือนญาติมิตร ด้วยพยาบาลประสบการณ์ตรงกว่า 10 ปี ทำให้ท่านมันใจได้ว่า การดูแลด้านต่างๆ จะเต็มไปด้วยคุณภาพ และความถูกต้องตามหลักการ ให้ท่านหมดกังวลด้านความสะอาด ความปลอดภัย และปัญหาอื่นๆ เรายินดีให้บริการและคำปรึกษาแก่ทุกท่าน

ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ รังสิต ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ ปทุมธานี

ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ รังสิต , ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ ปทุมธานี , ศูนย์ดูผลผู้สูงอายุ , ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ ราคา , ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ ลำลูกกา

© 2016 ศูนย์สุขเกษมสถาพักฟื้นผู้สูงอายุ.com All Rights Reserved. ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ รังสิต , ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ ปทุมธานี